הן בזכות המיקום וסוג הקרקע והן בזכות

משפחת כהנוב היא דור שלישי למשפחת כורמים מגדרה

סב המשפחה, אליעזר כהנוב, הגיע מאירופה למושבה כחלוץ,
בראשית המאה העשרים ונטע את כרמו הראשון.


מספרים, שבשלהי אותה מאה, בעודו כורע ונוטע כרם חדש,

ניגש אליו אדם ואמר לו

"הרי אתה כבן מאה שנה,

הסבור שתזכה לבצור את ענבי הכרם הזה?".

הרים אליו אליעזר את עיניו הטובות וענה

"אם לא אני, בני. אם לא בני, נכדי".

אליעזר אכן לא זכה לטעום את פירותיו של הכרם,

אך בנו, נכדו ונינו זכו. הם המשיכו בדרכו

ועד עצם היום הזה מגדלת משפחת כהנוב כרמים בגדרה.
 

כרמים אלה הינם הטובים והמשובחים בארץ -

הן בזכות המיקום וסוג הקרקע והן בזכות

הידע, הניסיון והאהבה, שהם מנת חלקם.

יקב כהנוב,לידע ולנסיון נוספו מסורת ואהבת יין.