בימים אלו היקב אינו פתוח
למבקרים ולטעימות 

ניתן לבצע הזמנת יינות באתר או טלפונית